Acerca de

Jobportal

UDFORDRING

For at fremstå relevant, behøver vi på ethvert givet tidspunkt min. 5 for målgruppen relevante lokale jobopslag i ca. 60 lokalområder.

 • 1 lokalområde = min. 1 gymnasium og 1 handelsskole.   

 • Kritisk masse: 300 jobopslag på ethvert givet tidspunkt.

  • 3.000 opslag årligt v. 1 måneds 'levetid'

HØNEN & ÆGGET

 • Studenten taber respekten for tjenesten, hvis der ikke er en kritisk masse af jobopslag 

 • Lokale forretningsdrivende vil næppe betale for en jobannonce uden 'proven concept'

CORPORATE løsning
Salgsteamet kontakter forretningsdrivende via telefon og sælger tjenesten og tilbyder første jobannonce gratis.

 

Når min. 5 jobannoncer er online i et lokalområde, kan tjenesten lanceres for eleverne på områdets skoler. 

1 telefonsælger kan realistisk sælge og uploade 5 jobopslag på en arbejdsdag

 • 1 sælger = 100 opslag pr. måned

 • 3 fuldtidssælgere kan etablere den kritiske masse i år 1.

 • 2 fuldtidssælgere kan vedligeholde den kritiske masse fra år 2.

VURDERING AF INDTÆGTSPOTENTIALE

 • Middelstort, men meget usikkert.

 • Realistisk kan et jobopslag indbringe max. kr. 500,-

 • Lokale forretningsdrivende bruger meget få midler på jobannoncering.  

BUDGET                 Corporate              XtraJob

Salgs-db, år 1       kr.               0      kr.                0

Webprogram.        kr.      25.000      kr.       10.000*

Etablering              kr.    400.000      kr.                0

Resultat år 1          kr.  - 450.000      kr.     - 10.000


Salgs-DB, år 2       kr.    900.000      kr.                0

Drift                        kr.    700.000      kr.                0

Resultat                 kr.    200.000      kr.                 0

*) Omkostningen er en API, der connecter de to webservices.

DRIFT                   

2 fuldtidssælgere.

ALTERNATIVET: XtraJob.dk

Studiejob-formidling i de 10 største studiebyer, igangsat af KE og med 1. step finansieret af HK, FOA og Dansk Magisterforening efter analyse af HKs medlemmers brug af HKs webservices, herunder HKs (ringe besøgte) jobformidling med i snit 900 jobannoncer online.

Xtrajob.dk er en unik tilgang til jobformidling, der ikke er afhængig af en kritisk masse af konkrete jobannoncer. 

Præsentation af Xtrajob.dk gives efter udformning af NDA.