Overblik

SØRENS ØNSKE TIL PRIORITERING

 1. Jobbank med studiejobs  detaljer

 2. Samling af studierabatter  detaljer

 3. Konkurrencer  detaljer

 4. Sabbatår / Studievalg  detaljer

 5. Klasseopsparings  detaljer

  + Kristians kommercielle fokus 

 6. Partnerskaber  detaljer

OVERORDNET UDFORDRING

Grundlæggende er kravet fra en webbruger altid relevans. Dvs. at hvis en student skal genbesøge siden, skal den opleves relevant hver eneste gang.

 

Dvs. at nyheder skal være opdaterede og tilbud være 1) gældende, 2) tilgængelige og 3) rigelige.

DETALJER & ARBEJDSOPGAVER 

Disse analyseres og specificeres på hver deres side.

CORPORATE vs. COMMUNITY

​Til flere del-elementer skal vælges mellem to business-modeller (beskrives på de enkelte punkter), som koster forskelligt. Derfor opsættes herunder forskellige budgetter.

ORDFORKLARING

 

DB

Dækningsbidrag. Dvs. alle salgsindtægter fratrukket variable omkostninger som provisioner, produktionsudgifter.    

CORPORATE i relation til Community

Intern professionel salgsorganisation baseret på  fuldtidsansat personale.

COMMUNITY i relation til Corporate

Eksterne sælgere og skolekontaktpersoner, der aflønnes på provision, enten kontant eller på klasse-kontoen.

ETABLERING

Alle udgifter til opstart af et projekt, typisk det første halve år. Heri indgår udgifter til ansættelse og oplæring af personale.

DRIFT

Udgifterne til driften af et projekt, når det er etableret, lanceret og stabilt kørende. Heri indgår udgifter til de faste supportfunktioner, marketing og løbende projektkoordination. 

PROGRAMMERING

Kodning & design hos 3. part

Kravspecificering, løbende tilpasning og beta-testing foretages af KE.

År 1

Perioden indtil 30.06 2022 

År 2

Perioden 01.07 2022 - 30.06 2023 

OM INDTÆGTSPOTENTIALET
 

 • Ift. 1) jobbank og 2) studierabatter er det ønskeligt, men ikke realistisk, at kræve betaling for annoncerne, når vi ikke kan præsentere et 'prove-of-concept'. Næppe heller fra år 2, da annoncørerne har mange gratis alternativer.
   

 • Ift. 3) konkurrencer kan vi kan sælge leads på deltagerne til konkurrenceafholderen
   

 • Ift. 4) sabbatar er potentialet stort og tilgængeligt allerede fra år 1
   

 • Ift. 5) klassekonto og 6) partnerskaber er potentialet stort fra år 2

SAMLET

Programmering

Etablering, år 1

Salgs-DB, år 1

Salgs-DB, år 2

Drift, år 2

Resultat, år 1

Resultat, år 2

JOBBANK

Programmering

Etablering, år 1

Salgs-DB, år 1

Salgs-DB, år 2

Drift, år 2

STUDIERABAT

Programmering

Etablering, år 1

Salgs-DB, år 1

Salgs-DB, år 2

Drift, år 2

KONKURRENCER

Programmering

Etablering, år 1

Salgs-DB, år 1

 

Salgs-DB, år 2

Drift, år 2

SABBATÅR

Programmering

Etablering, år 1

Salgs-DB, år 1

Salgs-DB, år 2

Drift, år 2

KLASSEKONTO

Programmering

Etablering, år 1

Salgs-DB, år 1

Salgs-DB, år 2

Drift, år 2

 

-----

 

PARTNERSKABER

Programmering

Etablering, år 1

Salgs-DB, år 1

Salgs-DB, år 2

Drift, år 2

   Corporate

Kr.     325.000,-

Kr.     550.000,-

Kr.     525.000,-

Kr.  2.900.000,-

Kr.  1.150.000,-

Kr.     350.000,-

Kr.  1.750.000,-

Kr.       25.000,-

Kr.     400.000,-

Kr.                0,-

Kr.     900.000,-

Kr.     700.000,-

 

Kr.       50.000,-

Kr.     150.000,-

Kr.                0,-

Kr.     100.000,-

Kr.     150.000,-

Kr.       25.000,-

Kr.                0,-

Kr.       50.000,-

Kr.     100.000,-

Kr.                0,-

Kr.       75.000,-

Kr.                0,-

Kr.     275.000,-

Kr.     800.000,-

Kr.     100.000,-

Kr.     100.000,-

Kr.                0,-

Kr.       50.000,-

Kr.     500.000,-

Kr.     100.000,-

Kr.       50.000,-

Kr.                0,-

Kr.     150.000,-

Kr.     500.000,-

Kr.     100.000,-

   Community

Kr.     335.000,-

Kr.       35.000,-

Kr.     735.000,-

Kr.  2.900.000,-

Kr.     500.000,-

Kr.     365.000,-

Kr.  2.400.000,-

Kr.       10.000,-

Kr.                0,-

Kr.                0,-

Kr.                0,-

Kr.                0,-

 

Kr.       50.000,-

Kr.       35.000,-

Kr.                0,-

Kr.     100.000,-

Kr.       50.000,-

Kr.       25.000,-

Kr.                0,-

Kr.       50.000,-

Kr.     100.000,-

Kr.                0,-

Kr.       75.000,-

Kr.                0,-

Kr.     350.000,-

Kr.     800.000,-

Kr.     100.000,-

Kr.     100.000,-

Kr.                0,-

Kr.       50.000,-

Kr.     500.000,-

Kr.     100.000,-

Kr.       75.000,-

Kr.                0,-

Kr.     250.000,-

Kr.  1.500.000,-

Kr.     200.000,-