Acerca de

STUDENTERZONEN

Please accept the terms and conditions.

Det er en ret lang og juridisk tekst, så vi har lavet et resume med det vigtigste:

 

 1. Vi passer rigtigt godt på dine persondata, som ligger gemt på sikre servere.
   

 2. Vi kunne aldrig drømme om automatisk og uopfordret at dele dine data eller logs med techfirmaer, analyseinstitutter eller lign.
   

 3. Vi kommer ikke til at spamme din inbox med nyhedsbreve hele tiden. Hvis du bestiller information om eller ønsker updates med særlige emner, gør vi os umage for at maile dig hurtigt, klart og præcist for ikke at spilde din tid.
   

 4. Vi foreslår at du accepterer en cookie, som udelukkende husker dit login for dig. Foretrækker du i stedet at indtaste password hver gang, skal du bare afslå cookien. 
   

 5. Dit kort er personligt og må kun bruges af dig. Vores partnere vil rigtigt gerne forkæle dig fordi du er student, men kan naturligvis ikke forkæle alle.
   

 6. Hvis der er mistanke om misbrug af dit kort, kan det midlertidigt suspenderes mens det undersøges - og slettes helt, hvis det dokumenteres at du har misbrugt det.

Den fulde juridiske tekst med alle brugervilkår

OPHAVSRET OG VILKÅR FOR BRUG AF TJENESTEN.

Alt på Studenterzonens hjemmesider er beskyttet af lov om ophavsret og administreres af Studenterzonen Albuen 14, 6000 Kolding, CVR 12 34 56 78.

 

KOPIERING MV.

Artikler, fotografier, grafik og andet, der offentliggøres på Studenterzonens hjemmesider, tilhører Studenterzonen og stilles udelukkende til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Denne adgang gælder alene for fysiske personer. En virksomhed må således ikke printe en artikel m.v., herunder heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere.

 

Det er endvidere tilladt at tage digitale kopier til egen personlig brug eller til personlig brug for husstanden, hvilket typisk vil omfatte din ægtefælle og børn, jf. ophavsretslovens § 12.

 

Du må dog ikke uden skriftligt samtykke fra Studenterzonen, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af den besøgte hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

 

LINKS

Studenterzonen ønsker at gøre det let for brugere og bloggere at tilgå, debattere og linke til indhold på Studenterzonens hjemmesider.

 

Enkeltstående brug af dybe links eller privat brug af RSS feeds er tilladt, men gentagen og systematisk brug af dybe links og/eller RSS til kommercielle formål må kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Studenterzonen.

 

Du må altså gerne linke til forsiden af den besøgte hjemmeside eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis din egen hjemmeside/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

 

Omtaler du en artikel fra en af Studenterzonens hjemmesider på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, er det god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel.

 

Det er ikke tilladt at etablere links til Studenterzonens hjemmesider på en sådan måde, at en hjemmeside fremtræder i det fremmede websites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så Studenterzonens hjemmesider kommer til at se ud, som om den er del af en anden hjemmeside, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med Studenterzonen.

 

Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

Studenterzonen er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som Studenterzonens hjemmesider linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer på Studenterzonens hjemmesider.

 

VILKÅR FOR BRUG AF HJEMMESIDEN

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger Studenterzonens hjemmesider. Ved at bruge tjenesten accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

 

Studenterzonen kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

 

VILKÅR OG BETINGELSER

Særlige regler for brugerbaserede sites

Herunder kan du læse, hvilke regler der gælder for indlæg som du og andre brugere selv lægger på hjemmesider, der udbydes af Studenterzonen. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

 

Oprettelse

Alle kan oprette sig som bruger af Studenterzonens hjemmesider. Som bruger accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Som udbyder forbeholder vi os ret til at stoppe din brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse.

 

Brugergenereret indhold – generel regel

Generelt gælder det, at brugerne er ansvarlige for alle nyheder, kommentarer, billeder eller andet indhold, de uploader på den besøgte hjemmeside. Ved at levere indhold forpligter brugeren sig til at holde udbyderen skadesløs.

 

Ingen censur eller redigering

Den store mængde indhold, der offentliggøres, gør det umuligt for os som udbyder at overvåge alle aktiviteter. Vi kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for indhold, som brugerne leverer, og for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender, at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold, men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via den besøgte hjemmeside, hvis det er i modstrid med ånden i eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

 

Overdragelse af rettigheder

Ved at uploade indhold til den besøgte hjemmeside indestår du for:

 

at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale, du leverer, og retten til at bruge det som beskrevet i disse betingelser,

at alle informationer, du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser og

at offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe.

For alle informationer og alt materiale, du leverer til den besøgte hjemmeside, gælder, at du leverer det vederlagsfrit og til fri brug for Studenterzonen. Som udbyder kan vi samt vores samarbejdspartnere uden at spørge om din tilladelse henvise til og omtale dit indhold i vores andre medier på tværs af vores titler og i andre formater. Ønsker vi at bringe selve dit indhold/materiale på andre medier, sites og tjenester må vi også dette uden dit samtykke.

 

Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde – dette kan f.eks. være data, kommentarer, spørgsmål, forslag eller lignende – vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

 

Regler for indholdet:

Du accepterer, at du aldrig må uploade, e-maile eller på anden måde levere indhold:

 

 • som er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk, eller som krænker en andens privatliv eller på nogen måde skader mindreårige,

 • som krænker, fornedrer, intimiderer eller er hadefuldt over for individer eller grupper af individer på baggrund af deres religion, køn, seksuelle orientering, race, etnicitet, alder eller handicap,

 • som foregiver at være fra en anden person eller gruppe end dig selv, eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe, eller som indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige tilladelse,

 • som er usandt, vildledende, bedragerisk, misinformerende eller er et forsøg på under falske forudsætninger at lokke læsere ind på andre hjemmesider,

 • som krænker et patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller anden rettighed, eller

 • som du ikke har lovgivningsmæssig eller kontraktlig ret til at offentliggøre,

 • som udgør eller indeholder annoncer eller anden form for markedsføring, herunder links til andre web-tjenester med henblik på at henvise brugere hertil, junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller uopfordrede reklamer,

 • som udgør eller indeholder nogen form for annoncering eller kundehvervning, hvis indholdet offentliggøres på den besøgte hjemmeside, som ikke er beregnet til netop det formål, eller hvis indholdet er e-mailes til brugere af den besøgte hjemmeside, som har frabedt sig at blive kontaktet om andre tjenester, produkter eller kommercielle interesser,

 • som indeholder links til kommercielle tjenester eller hjemmesider, hvor det ikke udtrykkeligt er tilladt,

 • som annoncerer for enhver ulovlig tjeneste eller for ethvert produkt, som det ved lov er forbudt at sælge,

 • som indeholder virus eller anden computer-kode, filer eller programmer, som har til formål at afbryde, ødelægge eller begrænse brugen af computer-software, hardware eller telekommunikationsudstyr,

 • som med en overdreven mængde af meddelelser forstyrrer den normale strøm af kommunikation på den besøgte hjemmeside eller på anden måde hæmmer andre brugeres mulighed for at anvende denne web-tjeneste, eller som udnytter vildledende e-mailadresser, fordrejede overskrifter eller andre lignende manipulationer til at skjule den virkelige oprindelse af dette indhold.

 

Desuden forpligter du dig til IKKE at:

 • kontakte nogen, som har bedt om ikke at blive kontaktet,

 • forfølge eller på anden måde genere andre,

 • indsamle personlige oplysninger om andre med henblik på kommercielle eller ulovlige formål,

 • bruge automatiske metoder, inklusiv scripts, spiders, robotter, crawlere, værktøjer til data mining eller lignende til at downloade data fra eller uploade data til den besøgte hjemmeside,

 • uploade irrelevant indhold, gentage upload af det samme eller lignende indhold eller på anden måde belaste vores infrastruktur med urimelige eller uforholdsmæssigt store datamængder, eller

 • forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores system eller netværk, eller deltage i enhver aktivitet, som søger at forstyrre, forringe eller belaste vores tjenester.

 

Vi gør opmærksom på, at det følger af ophavsretsloven, at det kun er tilladt at citere en offentliggjort tekst el.lign., hvis dette sker ”i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. 

OPHAVSRETLIG BESKYTTELSE

Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på den besøgte hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på hjemmesiden må bruges i henhold til disse betingelser.

Studenterzonen er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som Studenterzonens hjemmesider linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer.

 

Billederne og tekst tilhører enten Studenterzonen eller bruges med forudgående tilladelse. Du må ikke bruge disse billeder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Enhver uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning. Hvis du har spørgsmål til køb af artikler, fotografier og andet, der er offentliggjort på Studenterzonens hjemmeside, så kan du rette henvendelse til jura@Studenterzonenmedia.dk

 

Ingen garanti for indholdet

Studenterzonen garanterer ikke for, at indholdet på hjemmesiden er korrekt. Studenterzonen påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på den besøgte hjemmeside.

 

Brug af siden er for egen risiko

Brugen af den besøgte hjemmeside sker på egen risiko. Hverken Studenterzonen eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere hjemmesiden, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Studenterzonen kan således ikke blive erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tab, som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

 

Studenterzonen er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningsansvaret for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Det samme gælder for din eventuelle downloading af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyd fra hjemmesiden.

 

ENERET TIL LOGOER OG VAREMÆRKER

Alle varemærker og logoer, der vises på Studenterzonens hjemmesider tilhører eller administreres af Studenterzonen.

 

TREDJEMANDS HJEMMESIDE

Studenterzonen er ikke ansvarlig for indholdet af linkede hjemmesider eller andre hjemmesider, linket til fra Studenterzonens hjemmesider. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra Studenterzonens hjemmesider, sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

 

Studenterzonen garanterer hverken udtrykkeligt eller underforstået for korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af indhold på tredjemands hjemmesider. Studenterzonen fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav eller erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via Studenterzonens hjemmesider.