Acerca de

UDFORDRING

At finde min. 1 ugentlig konkurrence med en attraktiv hovedpræmie eller en større mængde mindre præmier.

SALG

  • Landsdækkende konkurrencer er oplagt at tilbyde partnere.

  • Lokale konkurrencer kan lokale kontaktpersoner sætte op

  • Platformen kan tilbydes skolernes egne café- og festudvalg 

VURDERING AF INDTÆGTSPOTENTIALE

  • Begrænset ved simple rene konkurrencer, hvor vi leverer en vinder til præmiesponsor, som håndterer alt derefter

  • Middelstort for konkurrencer, hvor præmiesponsor opsamler leads.  

BUDGET                 

Salgs-db, år 1       kr.      50.000

Webprogram.        kr.      25.000

Etablering              kr.               0

Resultat år 1          kr.      25.000


Salgs-DB, år 2       kr.    100.000

Drift                        kr.               0*

Resultat                 kr.    100.000

*) Udgifterne til den daglige drift m. kontakt til præmiesponsorer og vindere og SoMe-marketing er allerede afholdt i Community Management og salgsteamet.